Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70244
Title: Quan hệ Bồ Đào Nha-Xiêm vào thế kỷ XVI
Authors: Đặng Văn Chương
Keywords: Quan hệ đối ngoại
Bồ Đào Nha
Xiêm
Abstract: Bài viết đề cập đến quan hệ giữa Bồ Đào Nha với Xiêm trên lĩnh vực ngoại giao, thương mại và truyền giáo với các nội dung: Từ thăm dò đến thiết lập quan hệ ngoại giao, Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha ở Xiêm.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT02.2010_Quan hệ Bồ Đào Nha-Xiêm vào thế kỷ XVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.