Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70245
Title: Tổng quan tình hình chính trị Châu Âu nổi bật năm 2009
Authors: Trần Thị Khánh Hà, Đặng Minh Đức
Keywords: Tình hình chính trị
Nghị viện Châu Âu
Hiệp ước Lisbon
Abstract: Bài viết trình bày các thông tin về bầu cử Nghị viện Châu Âu, Hiệp ước Lisbon và tiến trình nhất thể hóa châu Âu, Tái khởi động tiến trình mở rộng, Vấn đề an ninh năng lượng và hợp tác năng lượng giữa Nga-SNG-EU, Tổng thống Mỹ Barack Obama và lá chắn tên lửa ở Ba Lan và Czech, Chống biển đổi khí hậu và Hội nghị Copenhagen, Đan Mạch
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.