Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70247
Title: Vai trò và ảnh hưởng của Nga trong APEC
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Keywords: APEC
Nước Nga
Abstract: Bài viết trình bày sự tham gia của Nga vào Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, vai trò đóng góp đáng kể vào sự phát triển khu vực, mối quan hệ giữa Nga và các nước trong khu vực tạo ra một trung tâm kinh tế trong APEC mà Nga đóng vai trò hạt nhân.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT02.2010_Vai trò và ảnh hưởng của Nga trong APEC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 988,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.