Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70248
Title: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU - Thuận lợi và khó khăn
Authors: Vũ Thị Thoa
Keywords: Xuất khẩu thủy sản
Việt Nam
EU
Abstract: Bài viết trình bày về cơ hội Việt Nam mở cửa thị trường xuất khẩu của mình, xuất khẩu thủy sản đang có nhiều triển vọng lớn đặc biệt đối với thị trường EU, bởi lẽ đây là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế giới. Song hiện tại EU đã ban hành luật mới để nhập khẩu thủy sản do đó ngành thủy sản Việt Nam phải biết tận dụng hết thuận lợi và vượt qua nhiều khó khăn để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường EU
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.