Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70249
Title: Quan điểm của các nước đồng minh về vấn đề chia cắt nước Đức
Authors: Phạm Ngọc Tân
Keywords: Các nước đồng minh
Nước Đức
Chia cắt nước Đức
Abstract: Bài viết trình bày chính sách của các nước Đồng minh về vấn đề nước Đức được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở Mátxcơva với các quan điểm: Đề nghị chia cắt Đức. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng chỉ có bằng những biện pháp kiên quyết như thủ tiêu tiềm lực công nghiệp và phân chia nước Đức mới ngăn chặn được các cuộc chiến tranh xâm lược của Đức trong tương lai và đề nghị giữ nước Đức thống nhất, chỉ cần giải pháp quân đội Đức và thiết lập sự kiểm soát quốc tế ở Đức.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.