Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70253
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến động tỷ giá USD/VND với tình trạng cán cân vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1986-2009
Authors: Đinh Văn Sơn
Keywords: Biến động tỷ giá
USD-VNĐ
Cán cân vãng lai
Tỷ giá hối đoái
Abstract: Bài viết này nghiên cứu về việc hiệu ứng đường cong chữ J có mô tả hay không mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ (USD và đồng Việt Nam (VNĐ) với tình trạng cán cân vãng lai của Việt Nam. Các phân tích so sánh được tiến hành thông qua việc so khớp hình ảnh biến động tỷ giá hối đoái USD/VNĐ với tình trạng cán cân vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1986-2009
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.