Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70257
Title: Tìm hiểu nguyên nhân phục hồi và phát triển kinh tế Liên bang Nga dưới thời tổng thống V.Putin (2000-2008)
Authors: Nguyễn Công Khanh, Hoàng Mạnh Hùng
Keywords: Nguyên nhân
Phục hồi
Phát triển kinh tế
Tổng thống V.Putin
Abstract: Bài viết đề cập đến nguyên của sự phục hồi và phát triển trong lĩnh vực kinh tế của Liên bang Nga dưới thời Tổng thống V.Putin (2000-2008) với các nội dung: Những thành tựu kỳ diệu về kinh tế, những chính sách, biện pháp cứng rắn đó của Tổng thống V.Putin đã xây dựng được một chính quyền vững mạnh, tình hình chính trị ổn định, tạo điều kiện để tiếp tục tiến hành cải cách kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội của LB Nga
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.