Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorỦy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
dc.contributor.otherNgọc Chính
dc.contributor.otherĐào Thị Hiền
dc.contributor.otherStarbooks
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherVV00043576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/70356-
dc.description.abstractCuốn sách trình bày kiến thức cơ bản ngân sách nhà nước và một số kỹ năng cần thiết khi giám sát ngân sách nhà nước. Việc giám sát ngân sách chặt chẽ cũng cần thiết nhằm cải thiên tính hiệu quả của chi đầu tư và kiểm soát sự gia tăng của chi thường xuyên. Thế nhưng việc giám sát NSNN của Quốc hội trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn nể nang, né tránh, chưa phát huy đầy đủ vai trò và trách nhiệm, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả và chất lượng giám sát chưa cao.
dc.format.extent179 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Tài chính
dc.rightsNhà xuất bản Tài chính
dc.subjectGiám sát
dc.subjectNgân sách nhà nước
dc.subjectCẩm nang hướng dẫn
dc.subjectTài chính - ngân hàng - chứng khoán
dc.subject352.4 C120n
dc.titleCẩm nang hướng dẫn giám sát ngân sách nhà nước
dc.typeSách
dc.coverageThư viện Quốc hội
dc.source.methodISBN: 978-604-79-1526-2; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00043576_Cam nang huong dan giam sat ngan sach nha nuoc_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 61,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.