Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70385
Title: Báo cáo ý kiến của Ủy ban về các vấn đề xã hội về Báo cáo số 226/BC-CP của Chính phủ (Về quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về bảo hiểm xã hội một lần)
Authors: Ủy ban về Các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo
226/BC-CP
Điều 60
Luật Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội một lần
Abstract: Báo cáo bao gồm các nội dung chính: (1) Các vấn đề chung; (2) Những đề xuất của Ủy ban.
Issue Date: 2015-05-20
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3894-BC_UBCVDXH_Ky9Khoa13_ ve Dieu 60 Luat BHXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 447,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.