Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70387
Title: Dự thảo Luật an toàn thông tin
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật an toàn thông tin
Thông tin
Abstract: Dự thảo gồm 9 chương, 56 điều, quy định những vấn đề cơ bản liên quan đến an toàn thông tin: Đào tạo, dạy nghề an toàn thông tin; Chứng chỉ đào tạo an toàn thông tin; Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 26 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_ Luat an toan thong tin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 346,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.