Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70388
Title: Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Hoạt động giám sát
Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Abstract: Dự thảo gồm 5 chương, 94 điều, quy định những vấn đề cơ bản nhất liên quan tới hoạt động giám sát: Giám sát văn bản quy phạm pháp luật; Giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; Chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 62 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_ Luat HDGS cua QH, HDND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 684,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.