Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70393
Title: Dự thảo Luật Phí và lệ phí
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật phí và lệ phí
Phí
Lệ phí
Abstract: Dự thảo gồm 6 chương, 23 điều, quy định những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến phí, lệ phí: Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí; Trách nhiệm, quyền hạn của người nộp phí, lệ phí; Trách nhiệm, quyền hạn của người nộp phí, lệ phí; Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_ Luat phi va le phi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 325,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.