Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70400
Title: Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Thống kê
Thống kê
Abstract: Dự thảo gồm 9 chương, 74 điều, quy định các vấn đề cơ bản liên quan tới thống kê: Thẩm định phương án điều tra thống kê; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê; Trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra thống kê;....
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 32 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_ Luat thong ke (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 458,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.