Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70402
Title: Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Bộ luật dân sự
Dân sự
Abstract: Dự thảo gồm 6 phần, 26 chương và 708 điều; quy định những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực dân sự: Nghĩa vụ của người hưởng dụng; Quy định riêng về quyền hưởng dụng đối với cổ phần, phần vốn góp vào công ty; Chấm dứt quyền hưởng dụng;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 189 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_Du thao Bo luat dan su (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.