Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70411
Title: Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi)
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Bộ luật Tố tụng dân sự
Dân sự
Abstract: Dự thảo gồm 43 chương, 491 điều, quy định những vấn đề cơ bản liên quan đến lĩnh vực dân sự: Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự; Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự;...
Issue Date: 2015
Type: Văn kiện
Extent: 172 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_Du thao Bo luat to tung dan su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.