Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70413
Title: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Tố tụng Hình sự
Hình sự
Abstract: Dự thảo gồm 9 phần, 38 chương và 486 điều; quy định những vấn đề cơ bản liên quan tới lĩnh vực tố tụng hình sự: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Suy đoán vô tội; Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 198 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_Du thao Bo luat to tung Hinh su_sd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.