Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70417
Title: Dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Tố tụng hành chính
Tố tụng hành chính
Abstract: Dự thảo gồm 22 chương, 340 điều; quy định những vấn đề cơ bản liên quan tới lĩnh vực tố tụng hành chính: Xem xét, xử lý văn bản liên quan trong vụ án hành chính; Áp dụng án lệ hành chính trong xét xử; Bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hành chính;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 134 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_Du thao Luat to tung hanh chinh_sd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.