Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70420
Title: Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Nghĩa vụ quân sự
Nghĩa vụ quân sự
Abstract: Dự thảo gồm 9 chương, 64 điều; quy định những vấn đề cơ bản liên quan tới lĩnh vực nghĩa vụ quân sự: Nghĩa vụ quân sự; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 21 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_Luat Nghi vu quan su (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 520,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.