Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70421
Title: Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn (Dự thảo số 5)
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Khí tượng thủy văn
Khí tượng thủy văn
Abstract: Dự thảo gồm 11 chương, 61 điều; quy định những vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn: Nguyên tắc hoạt động khí tượng thủy văn; Chính sách của nhà nước đối với hoạt động khí tượng thủy văn; Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu;...
Issue Date: 2015
Type: Văn kiện
Extent: 31 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT5_QH_Ky9Khoa13_Luat khi tuong thuy van.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 686,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.