Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70550
Title: Một số giải pháp cụ thể trong phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Authors: Nguyễn Văn Chiều
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Vùng dân tộc thiểu số
Giáo dục phổ thông
Giáo dục nghề nghiệp
Abstract: Bài viết trình bày các nội dung như: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Cơ chế chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và giải pháp nâng cao năng lực kết nối thị trường cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Issue Date: 2022-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 tr, pdf
Method: Phục vụ chuyên đề giám sát Quốc hội năm 2023 về Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HDDT_ Mot so gp trong pt nguon nhan luc DTTS va mien nui.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 268,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.