Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70551
Title: Một số góp ý Luật Điện ảnh (Sửa đổi)
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Luật Điện ảnh sửa đổi
Ngành công nghiệp điện ảnh
Chính sách điện ảnh
Abstract: Bài viết trình bày ý kiến chuyên gia về một số nội dung cơ bản như: Cách tiếp cận xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); chính sách điện ảnh; cơ chế hậu kiểm thông qua phân loại phim; một số vấn đề đặt ra đối với dịch vụ truyền hình trả tiền và doanh nghiệp OTT nước ngoài;
Issue Date: 2022-03
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 tr, pdf
Method: Phiên họp UBTVQH Tháng 3/2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HDDT_Mot so gop y luat dien anh (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 251,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.