Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70554
Title: Một số góp ý Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Bạo lực gia đình
Phòng, chống bạo lực gia đình
Hành vi bạo lực
Abstract: Bài viết trình bày mọt số nội dung như: Những vấn đề bất cập được đề xuất sửa đổi trong luật phòng chống bạo lực gia đình và một số góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạp lực gia đình
Issue Date: 2022-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 tr, pdf
Method: Phiên họp UBTVQH Tháng 4/2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HDDT_Mot so gop y luat phong chong bao luc gd (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 262,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.