Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70555
Title: Một số góp ý Luật Thanh tra (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi
Cơ quan thanh tra
Nguyên tắc thanh tra
Abstract: Bài viết trình bày một số ý kiền về dự thảo Luật thanh tra (sửa đổi) như sau: quan điểm sửa đổi Luật Thanh tra, nguyên tắc hoạt động thanh tra, hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra, trình tự thủ tục,...
Issue Date: 2022-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 tr, pdf
Method: Phiên họp UBTVQH Tháng 4/2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HDDT_Mot so gop y luat thanh tra (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 238,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.