Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70556
Title: Một số ý kiến về Luật thực hiện dân chủ cơ sở
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở
Dân chủ
Abstract: Bài viết trình bày về một số ý kiến góp ý dự án Luật thực hiện dân chủ cơ sở
Issue Date: 2022-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: Phiên họp UBTVQH Tháng 3/2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HDDT_Mot so y kien luat thuc hien dchu cso.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 210,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.