Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70618
Title: Mô hình Nhà nước phúc lợi
Authors: Phạm Thị Hồng Điệp
Keywords: Nhà nước phúc lợi
An sinh xã hội
Phúc lợi xã hội trên thế giới
Phúc lợi xã hội ở Việt Nam
Vấn đề xã hội 361.65 M450h
Abstract: Cuốn sách làm rõ những điểm đặc trưng của các mô hình Nhà nước phúc lợi tiêu biểu của các khu vực trên thế giới (Mô hình nhà nước phúc lợi Anglo-Saxon, mô hình nhà nước phúc lợi châu Âu lục địa; mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu; Nhà nước phúc lợi Đông Á). Trên cơ sở phân tích quá trình hình thành và phát triển Nhà nước phúc lợi ở những quốc gia điển hình của mô hình đó, đề xuất một số ý tưởng nhằm hoàn thiện quá trình xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội ở Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 268 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00049776_Mo hinh nha nuoc phuc loi_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.