Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70633
Title: Làn sóng thứ ba
Authors: Alvin Toffler
Keywords: Tương lai
Công nghệ mới
Nền văn minh mới
Vấn đề xã hội
303.4 L105s
Abstract: Cuốn sách đưa ra một quan điểm là thế giới ẩn dưới những huyên náo và ồn ào của các sự kiện vô vị là một mẫu hình đầy hy vọng. Cuốn sách dành cho những ai nghĩa rằng câu chuyện của nhân loại chưa hề đi đến hồi kết mà mới chỉ khởi đầu.
Publisher: Nhà xuất bản Thế giới
Issue Date: 2021
Type: Sách
Extent: 708 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: 1980 by Alvin Tooffler; Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00049442_Lan song thu ba_2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 43,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.