Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70635
Title: Tăng huyết áp áo choàng trắng và tăng huyết áp ẩn giấu trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2
Authors: Nguyễn Văn Lực
Issue Date: 2023-12-22
Type: Luận án, luận văn
Extent: 185 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • 20231219200749.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43367
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • CV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43367
  • Size : 599,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NCS_luc_11-12.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43367
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_luan_an_dua_len_mang_NCS_LUC_11-12.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43367
  • Size : 36,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • TTLA_NCS_Luc_11-12.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43367
  • Size : 364,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.