Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70645
Title: Hồ Chủ Tịch với vấn đề phụ nữ
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Hồ Chí Minh
Phụ nữ
Vấn đề xã hội
Hồ Chí Minh với vấn đề phụ nữ
335.4346
Abstract: Cuốn sách gồm một số bức thư Bác gửi Phụ nữ nhân dịp 8/3; một số ý kiến Bác phát biểu trong các hội nghị và một số bài báo Bác viết qua các thời kỳ từ đó cho thấy niềm tin tưởng vững chắc ở lực lượng, khả năng của phụ nữ, đường lối công tác phụ nữ và trách nhiệm giải phóng phụ nữ.
Publisher: Nhà xuất bản Phụ nữ
Issue Date: 1960
Type: Sách
Extent: 60 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Phụ nữ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000387_Ho Chu Tich voi van de phu nu_1960.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.