Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70746
Title: Kết hôn khi một trong hai bên hoặc cả hai bên bị mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi và hướng giải quyết
Authors: Nguyễn Thị Phương
Keywords: Kết hôn
Khả năng nhận thức
Khả năng điều khiển hành vi
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Điều kiện kết hôn
Năng lực hành vi dân sự
Pháp luật dân sự
Làm chủ hành vi
Tòa án
Ly hôn
Abstract: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, một trong những điều kiện kết hôn là không bị mất năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, từ quy định của pháp luật dân sự có thể thấy rằng, chỉ những người bị Tòa án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự thì mới không được kết hôn, còn trường hợp những người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi nhưng chưa có quyết định của Tòa án thì vẫn được kết hôn. Chính điều này đã gây ra một số vướng mắc trong thực tiễn giải quyết của cơ quan chức năng khi không thể thực hiện hủy kết hôn trái pháp luật do không có cơ sở pháp luật, còn nếu qua thủ tục đề nghị Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và sau đó mới giải quyết ly hôn thì tốn kém về kinh tế, thời gian, công sức của chủ thể, trong khi đó, nếu muốn giải quyết theo thủ tục thuận tình ly hôn thì cũng chỉ áp dụng đối với trường hợp hai bên gia đình phải cùng thống nhất được việc giải quyết ly hôn. Trong bài viết, tác giả phân tích những khó khăn, bất cập đối với trường hợp các chủ thể không đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi đăng ký kết hôn, từ đó đề xuất hướng giải quyết.
Issue Date: 2020-08-17
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.