Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70748
Title: Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam
Authors: Thu Hương
Keywords: Nguyên tắc quốc tịch
Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
Nguyên tắc một quốc tịch
Quốc tịch
Nguyên tắc đa quốc tịch
Thủ tục hành chính
Công dân Việt Nam
Pháp luật về quốc tịch
Người không quốc tịch
Abstract: Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Vậy, với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì nước ta tuân theo nguyên tắc một quốc tịch “mềm dẻo”. Tuy nhiên, nguyên tắc này đang gặp phải một số vướng mắc trong thực tiễn thi hành.
Issue Date: 2020-08-27
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Nguyen tac quoc tich theo phap luat VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 361,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.