Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70749
Title: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cập
Authors: Đặng Duy Thanh
Keywords: Quyền cá nhân
Hình ảnh cá nhân
Quyền bất khả xâm phạm
Đời sống riêng tư
Bí mật cá nhân
Bí mật gia đình
Quyền bảo vệ danh dự
Quyền bảo vệ uy tín
Xâm phạm hình ảnh
Mạng xã hội
Abstract: Quyền cá nhân đối với hình ảnh được pháp luật ghi nhận và bảo vệ có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cá nhân, đây là yếu tố tinh thần gắn liền với mỗi cá nhân, hình ảnh của mỗi cá nhân bị xâm phạm không chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm… Tuy nhiên, quy định của pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập.
Issue Date: 2020-08-22
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Quyen cua ca nhan doi voi hinh anh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 301,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.