Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70808
Title: Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
Authors: Huỳnh Kim Thiện
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Người điều khiển xe mô tô
Giao thông đường bộ
Xử phạt hình sự
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Tai nạn giao thông
An toàn giao thông
Thẩm quyền xử phạt
Abstract: Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định, chế tài để xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm hành chính) đến xử phạt hình sự… Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính là một trong những giải pháp được quan tâm và sử dụng nhiều nhất. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017, 2019[1] (Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012) và các nghị định[2] hướng dẫn thi hành ra đời đánh dấu sự hoàn thiện của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, là cơ sở cho các chủ thể có thẩm quyền xử phạt nghiêm các vi phạm hành chính, đã phát huy tác dụng tích cực trong việc thiết lập trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, giải tỏa tâm lý bức xúc, lo lắng, bất an trong nhân dân.
Issue Date: 2020-08-19
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Hoan thien phap luat ve xu phat vi pham hanh chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 285,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.