Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70860
Title: Người sử dụng Facebook cần được bảo vệ theo quy định của 'Luật Bảo vệ người tiêu dùng'
Authors: Trần Văn An
Keywords: Facebook
Người sử dụng Facebook
Internet
Mạng xã hội
Luật Bảo vệ người tiêu dùng
Tiêu chuẩn cộng đồng
Kinh doanh
Khóa tài khoản
Abstract: Theo báo chí phản ánh, thời gian qua, một số người sử dụng mạng xã hội Facebook nêu tình trạng bị khóa tài khoản với thông báo: “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”. Hậu quả không được phép đăng bất kỳ nội dung nào lên Facebook trong thời gian nhất định. Điều đó dẫn đến thiệt hại nhiều mặt cho người sử dụng nhất là đối với những người sử dụng mạng Facebook để kinh doanh, quản lý, điều hành công việc. Vậy Facebook có quyền đơn phương khóa tài khoản của người dùng hay không? Người bị khóa tài khoản Facebook có được bồi thường thiệt hại hay không và họ phải làm gì để bảo vệ mình?… Trong phạm vi bài viết này, tôi xin trao đổi dưới góc độ cá nhân một số vấn đề liên quan.
Issue Date: 2020-08-27
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.