Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70862
Title: Công dân Việt Nam được mang bao nhiêu quốc tịch?
Authors: Thanh Thanh
Keywords: Công dân Việt Nam
Quốc tịch
Luật Quốc tịch Việt Nam
Nguyên tắc quốc tịch
Quốc tịch Việt nam
Hai quốc tịch
Abstract: Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định nguyên tắc quốc tịch, theo đó nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Như vậy, trong một số trường hợp ngoại lệ, Việt Nam vẫn cho phép công dân được mang 2 quốc tịch theo Luật Quốc tịch.
Issue Date: 2020-08-25
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Cong dan Viet Nam duoc mang bao nhieu quoc tich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 272 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.