Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70900
Title: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Vũ Thị Ngọc Dung
Keywords: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực
Abstract: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật khá rõ ràng và chặt chẽ. Tuy nhiên, một số quy định đang dần trở nên bất cập như về thời điểm có hiệu lực, hiệu lực trở về trước và một số các trường hợp chấm dứt hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật cần được tiếp tục hoàn thiện.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.5.22.Hieu luc van ban quy pham phap luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 273,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.