Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70924
Title: Pháp luật về giao dịch nội gián của Trung Quốc và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Bùi Hữu Toàn
Keywords: Nội gián
Giao dịch nội gián
Trung Quốc
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Vấn đề nhận diện và xử lý các giao dịch nội gián chưa bao giờ là dễ dàng kể cả với các quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển bởi đây là một vi phạm pháp luật phức tạp, khó chứng minh. Thực tiễn ở Trung Quốc cho thấy, chỉ khi xây dựng được khung khổ pháp luật đầy đủ, chặt chẽ mới giúp cơ quan quản lý nhà nước có đủ căn cứ để phát hiện, xử lý và ngăn chặn các giao dịch nội gián. Đối với Việt Nam - một thị trường chứng khoán còn non trẻ thì việc nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật các nước cũng như các thông lệ chung của thế giới về giao dịch nội gián để góp phần xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật quốc gia về vấn đề này nhằm bảo đảm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định và bền vững là cần thiết.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.4.22.Phap luat giao dich noi gian_Trung Quoc_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 207,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.