Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70967
Title: Hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2020: Thực trạng và một số khuyến nghị
Authors: Tạ Thị Kim Dung
Keywords: Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Hệ thống
Hoạt động
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng hoạt động, những hạn chế và nguyên nhân của các ngân hàng thương mại năm 2020. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-03-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.