Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70989
Title: 5 giải pháp phát triển thị trường trái phiếu
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Thị trường trái phiếu
Trái phiếu
Abstract: Bài viết phân tích thị trường trái phiếu là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách trung ương, vừa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách trong điều kiện dịch bệnh, vừa góp phần tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ (TPCP) theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm lãi suất phát hành… Từ đó, kiến nghị 5 giải pháp phát triển thị trường trái phiếu trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-11-17
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_5 giải pháp phát triển thị trường trái phiếu_KTDB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 207,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.