Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70995
Title: 10 xu hướng công nghệ nông nghiệp năm 2022
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Xu hướng
Công nghệ
Nông nghiệp
Abstract: “Bản đồ đổi mới” với 10 xu hướng công nghệ chủ đạo cho lĩnh vực nông nghiệp thế giới năm 2022 vừa được Hãng tư vấn StartUs Insight (SUI) của Áo phác thảo sau khi khảo sát 5.290 khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp. Bài viết phân tích những xu hướng mới và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng tối đa xu hướng đó.
Issue Date: 2022-02-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_10 xu hướng công nghệ nông nghiệp năm 2022_KTDB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 242,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.