Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70997
Title: 2022 - năm triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: James Estaugh
Keywords: Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Những thay đổi về hạ tầng và pháp lý tới đây cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ của 2021 và những hỗ trợ tích cực từ Chính phủ chắc chắn sẽ đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một năm 2022 với những thành công mới. Bài viết phân tích những xu hướng mới và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng tối đa xu hướng đó.
Issue Date: 2022-02-08
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.