Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71037
Title: Dự báo thị trường lao động Việt Nam sẽ phục hồi và sớm tăng trưởng trở lại
Authors: Thiên Phúc
Keywords: Lao động
Thị trường lao động
Kinh tế
Abstract: Chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giúp thị trường lao động quý I năm 2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc so với trước. Bài viết phân tích những thành công đã đạt được và dự báo những khó khăn cần phải đối mặt trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-04-15
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.