Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71044
Title: Hiệu ứng kinh tế từ xung đột Nga-Ukraine đến ASEAN
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Kinh tế
Xung đột
Nga
Ukraine
Abstract: Hậu quả kinh tế của cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không chỉ giới hạn ở các quốc gia liên đới trực tiếp. Các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng mà Mỹ và châu Âu áp đặt với Nga khả năng sẽ gây ra một số tác động xấu đến các nền kinh tế ASEAN. Bài viết phân tích một số manh mối về quy mô và tính chất của các tác động này.
Issue Date: 2022-03-15
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.