Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71052
Title: Khẳng định giá trị ngân hàng số Việt Nam
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Ngân hàng
Ngân hàng số
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích các ngân hàng tại Việt Nam đang cùng chuyển mình hết sức nhanh chóng và năng động trên con đường chuyển đổi số. Đây vừa là môi trường và cũng là mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đã tạo ra nhằm “đánh thức” giá trị ngân hàng số Việt Nam; đem lại những giá trị cho xã hội và quốc gia.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Khẳng định giá trị ngân hàng số Việt Nam_KTDB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.