Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71069
Title: Ngành ngân hàng, chứng khoán cần gấp giải pháp “Giấy đi đường”
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Ngân hàng
Chứng khoán
Giấy đi đường
Abstract: Bài viết phân tích việc xin cấp Giấy đi đường của ngành chứng khoán, ngân hàng gặp tắc nghẽn khi soi chiếu vào Công văn số 6482/CV-CAHN-PV01 mới nhất, ban hành ngày 6/9/2021 của Công an TP. Hà Nội. Trong khi đó, đây là các ngành được định danh là kinh doanh thiết yếu từ tháng 3/2020, phải đảm bảo hoạt động thông suốt theo chỉ đạo của Thủ tướng. Từ đó, bài viết kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-09-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.