Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71070
Title: Nguy cơ các ngành nghề bị loại bỏ bởi AI
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Ngành nghề
AI
Trí tuệ nhân tạo
Abstract: Theo nhận định từ các chuyên gia có tới 47% ngành nghề do con người thực hiện có nguy cơ bị loại bỏ trong tương lai không xa. Sophia – robot đầu tiên có quyền công dân, đây là minh chứng sống động nhất cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Bài viết đã nêu ra và phân tích lý do các ngành nghề có nguy cơ bị loại bỏ bởi AI.
Issue Date: 2018-08-09
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nguy cơ các ngành nghề bị loại bỏ bởi AI_KTDB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 202,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.