Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71092
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 tới lao động, việc làm và các giải pháp hỗ trợ phục hồi thị trường lao động
Authors: Lê Văn Thanh
Keywords: Lao động
Việc làm
Thị trường lao động
Covid-19
Abstract: Năm 2020 và 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Làn sóng đại dịch Covid-19 từ một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng trở thành cuộc khủng hoảng xã hội và việc làm, tình trạng thâm hụt việc làm và bất bình đẳng đã khiến sinh kế của hàng trăm triệu người lao động bị đảo lộn, hầu hết các quốc gia đều phải gánh chịu mức sụt giảm việc làm và thu nhập ở mức “nghiêm trọng, làm gia tăng bất bình đẳng hiện hữu và tạo nguy cơ để lại “vết sẹo” lâu dài đối với lao động và doanh nghiệp” và Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động nghiêm trọng đó. Bài viết phân tích những tác động của đại dịch Covid-19 tới lao động, việc làm của Việt Nam và các giải pháp hỗ trợ phục hồi thị trường lao động trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-01-29
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.