Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71099
Title: Thao túng chứng khoán: Từ những vụ rúng động thế giới đến câu chuyện Việt Nam
Authors: Khắc Nam
Keywords: Chứng khoán
Việt Nam
Thao túng chứng khoán
Abstract: Thao túng chứng khoán đang là câu chuyện nóng nhất trên mọi diễn đàn, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giam đồng thời Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế về cùng tội danh. Bài viết phân tích về thao túng chứng khoán nhìn từ góc độ tiền tệ và luật pháp và những giải pháp căn cơ để hạn chế tình trạng này.
Issue Date: 2022-04-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.