Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71100
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorAn Nhi-
dc.date.issued2021-10-29-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71100-
dc.description.abstractBài viết phân tích nông nghiệp phát huy vai trò “trụ đỡ” trong mọi biến cố, hỉ hợp tác xã mới vượt qua lời nguyền “manh mún, nhỏ lẻ, tự phát”. Từ đó, nhấn mạnh phải “khai tâm” để người dân thay đổi.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Kinh tế dự báovi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectHợp tác xãvi
dc.subjectLao độngvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.titleThay đổi tư duy để phá bỏ 3 “lời nguyền” của ngành nông nghiệpvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Kinh tế dự báo-
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.