Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71107
Title: Phục hồi và ổn định thị trường lao động: Giải pháp nào cho Việt Nam?
Authors: Nguyễn Bích Lâm
Keywords: Lao động
Thị trường lao động
Doanh nghiệp
Abstract: Đầu năm 2022, Chính phủ Nhật Bản thực hiện giảm 30% thuế thu nhập cho các doanh nghiệp lớn và 40% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu các doanh nghiệp này tăng lương cho người lao động. Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến lao động và việc làm, đòi hỏi chúng ta phải nhận diện, hiểu rõ và có phương án xử lý thấu đáo để phục hồi và ổn định thị trường lao động. Bài viết phân tích những hậu quả do dịch Covid–19 tác động đến thị trường lao động và kiến nghị giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-01-09
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.