Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71111
Title: Tăng năng suất lao động, chìa khoá để phát triển
Authors: Nguyễn Đức Thành
Keywords: Lao động
Năng suất lao động
Kinh tế
Abstract: Bài viết phân tích để rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực, giai đoạn tới, năng suất lao động của Việt Nam phải tăng tối thiểu 6,5% như dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Khoá XV.
Issue Date: 2021-06-10
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.